Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars CG Gallery

 Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars CG Gallery

いざ!!

  • Tên gọi: 閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶 (Senran Nhẫn giả đại chiến Neptunia – Yến tiệc của các thiếu nữ) – Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars
  • Hình ảnh chụp trên Ps4 Slim
  • Phân giải: Full HD 1920×1080

Shan

Related post